VPOGLED V PODATKE O PRAVICAH IZ JAVNIH SREDSTEV

 Vpogled v podatke o priznanih pravicah iz javnih sredstev, do katerih ste upravičeni vi ali osebe, ki se upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja.Poizvedba za Datum:
(Datum vpogleda v stanje vaših pravic iz javnih sredstev.)
Emšo:
(Vnesite vaš EMŠO.)
Geslo:
(Vnesite geslo, ki ste ga določili ob registraciji.)